Основно съдържание

Изрази с експоненти

За този урок

Нека изградим нашата кутия с интрументи, която ще ни позволи да манипулираме експонентите алгебрично.