Основно съдържание

Начертаване на прави и наклони

Упражнения
Упражнения
Уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнение на права по дадени две точки от праватаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Използвай силата на алгебрата, за да разбираш и интерпретираш точки и прави (нещо, което обикновено правим в геометрията). Това включва ъглов коефициент (наклон) и уравнение на права.