If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 3: Линейни уравнения и неравенства

1400 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Сега ще сравним два алгебрични израза и помисли как това може да ограничи какви стойности могат да приемат променливите. Алгебричните операции, които ще научим тук, всъщност са сърцето на алгебрата.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за Майсторство!