Основно съдържание

Линейни уравнения и неравенства

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за майсторство!

За този урок

Сега ще сравним два алгебрични израза и помисли как това може да ограничи какви стойности могат да приемат променливите. Алгебричните операции, които ще научим тук, всъщност са сърцето на алгебрата.