Основно съдържание

Квадратни уравнения и полиноми

За този урок

Сега ще продължим отвъд света на чисто линейните изрази и уравнения и ще навлезем в света на квадратите (и по-общо на полиномите). Научи се как да разлагаш на множители изрази, които съдържат степени на 2, и как да решаваш квадратни уравнения. Също така ще се научим да манипулираме по-общи полиномни изрази.