If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Квадратни уравнения и полиноми

0

Възможни точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за Майсторство!

За този урок

Сега ще продължим отвъд света на чисто линейните изрази и уравнения и ще навлезем в света на квадратите (и по-общо на полиномите). Научи се как да разлагаш на множители изрази, които съдържат степени на 2, и как да решаваш квадратни уравнения. Също така ще се научим да манипулираме по-общи полиномни изрази.