If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Основи на алгебрата

Курс: Основи на алгебрата > Раздел 5

Урок 4: Брой на решенията на системи от уравнения

Брой на графичните решения на система от уравнения

Задача

Начертай графика на системата от уравнения.
{y=x+65x+5y=15\begin{cases} & y=-x+6 \\\\ & 5x+5y=15 \end{cases}
Колко решения има системата?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?