If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Основи

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Отрицателни числа на числовата осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на отрицателни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на отрицателни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Упражнения
Степенуване (основи)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
СтепенуванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изрази, съдържащи променливи, повдигнати на степенОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Какво е процентОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за превръщане на обикновени дроби в процентиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Свържи обикновени дроби, десетични дроби и процентиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на обикновени дроби в десетичниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразувай десетични дроби в обикновениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на процентиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с процентиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Упражнения
Събиране на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 2,45x3,6 (стандартен алгоритъм)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3200 точки за майсторство!

За този урок

Тази тема не е алгебра, но е общ преглед на всички най-важни предварителни умения в алгебрата, които са ви нужни, за да можете наистина да усвоите алгебрата. Тези умения са също така доста важни в живота по принцип!