If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Основи на алгебрата > Раздел 1

Урок 7: Десетични знаци, дроби и проценти

Свържи обикновени дроби, десетични дроби и проценти

Задача

Квадратът по-долу представлява едно цяло.
Изрази защрихованата част като обикновена дроб, десетична дроб и процент от цялото.
Обикновена дроб:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
 • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
Десетична дроб:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • точна десетична дроб като 0.75
Процент:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%