If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Основи на алгебрата > Раздел 1

Урок 7: Десетични знаци, дроби и проценти

Преобразуване на десетични дроби в обикновени дроби 2 (първи пример)

За да преобразуваме една десетична дроб в обикновена дроб трябва да определим вида на позицията с най-малка стойност. В дадения пример позицията с най-малка стойност са десетохилядите, значи можем да представим числото като обикновена дроб със знаменател 10 000. Числителят ще бъде самото число без десетична запетая. След това проверяваме за общи множители, за да опростим. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция