Основно съдържание

Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)

Провери разбирането си върху Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни) с тези 14 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Решаване на линейни уравнения с една променлива - Решаване на линейни неравенства с една променлива