If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към уравнения

Научи какво е уравнение и какво означава да се намери решение на уравнението.

Какво е уравнение?

Уравнението (или иначе казано равенството) е твърдение, указващо, че два израза са равни. Например изразът 5, plus, 3 е равен на израза 6, plus, 2 (защото и двата са равни на 8), така че можем да напишем следното равенство:
5, plus, 3, equals, 6, plus, 2
Ето още два примера за равенства:
6, minus, 2, equals, 3, plus, 1
7, minus, 4, equals, 3
Нека да сме сигурни, че знаеш разликата между израз и равенство.
Кое от следните е равенство?
Избери един отговор:

Верни равенства

Всички равенства, които разгледахме, са верни равенства, защото изразите от лявата страна са равни на изразите от дясната. Нека се уверим, че разбираш какво представлява вярно равенство.
Кои от следните са верни равенства?
Избери всички правилни отговори:

Уравнение. Решение на уравнение

Всички равенства, които сме разглеждали досега, включват само числа, но повечето равенства включват неизвестни. Например равенството x, plus, 2, equals, 6 съдържа неизвестно. Когато имаме такова равенство с неизвестно, го наричаме уравнение или алгебрично равенство.
При решаването на уравнение целта обикновено е да намерим за кои стойности на неизвестното равенството е вярно.
За уравнението x, plus, 2, equals, 6 забелязваме, че start color #11accd, x, equals, 4, end color #11accd дава вярно равенство и start color #e84d39, x, equals, 3, end color #e84d39 дава грешно равенство.
Вярно равенствоГрешно равенство
\qquad x+2=64+2=?66=6\begin{aligned} \blueD x +2 &= 6 \\\blueD{4} +2 &\stackrel{\large?}{=} 6\\6 &= 6 \end{aligned}\qquad x+2=63+2=?656\begin{aligned} \redD x +2 &= 6\\\redD{3} +2 &\stackrel{\large?}{=} 6\\5 &\neq 6 \end{aligned}
Забележи как използваме символа equals, start superscript, question mark, end superscript, когато не сме сигурни дали имаме вярно равенство, или не.
Стойността на неизвестното, която прави вярно равенството, се нарича корен на уравнението. В нашия пример start color #11accd, x, equals, 4, end color #11accd е корен на уравнението x, plus, 2, equals, 6, защото прави равенството вярно.

Да опитаме с няколко задачи

Задача 1
  • Електричен ток
Избери решението на уравнението.
3, plus, g, equals, 10
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.