If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с уравнения в две стъпки

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Минди и Трой заедно са изяли 9 парчета от сватбената торта. Минди е изяла 3 парчета и Трой е изял 14 от тортата.
Напиши уравнение за определяне на общия брой (c) на парчетата торта.
Намери общия брой на парчетата торта.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
парчета торта