Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:15

Видео транскрипция

От нас се иска да представим неравенството y е по-голямо от 5 на числова ос и в координатната равнина. Нека да направим първо числовата ос. Просто ще начертая една числова ос. Това е моята числова ос, всички възможни стойности на y. Нека да направим това 0 на числовата права. Ние очевидно можем да отидем в отрицателните числа, но трябва да бъдем по-големи от 5, така че ще се съсредоточа върху положителната страна. Нека кажем, че това е 1, 2, 3, 4, 5 и след това 6, 7 и така нататък, и така нататък. Тази числова ос представлява y и y ще бъде по-голямо от 5, не по-голямо или равно. Така че ние няма да включваме 5 в числата, които могат да бъдат y. И така, ние няма да включваме 5, така че ще направим празно кръгче около 5, като всички други стойности, по-големи от 5, ще бъдат включени. Ако тук беше написано по-голямо или равно на, ние щяхме да го запълним, но тъй като това е само по-голямо от, ние не вкючваме петицата. И така, представихме го на числовата ос. Нека направим същото нещо в координатна равнина. Ще чертая тук една координатна система. Просто използвам стандартната практика. Това е моята ос y. И след това хоризонталната ос, просто ще приема, че е моята ос x. Това е моята ос х. Нека начертая няколко у стойности, положителни у стойности. 1, 2, 3, 4, 5. Това там е 5 и отиваш до 6, 7, можеш просто да продължиш към по-големи и по-големи числа. Ние искаме y да бъде по-голямо от 5, така че то няма да бъде по-голямо от или равно на. Така че ние няма да включваме 5. При 5, при y е равно на 5, ние ще начертаем пунктирана линия. Това показва, че не включваме у е равно на 5, но искаме да включим всички други стойности, по-големи от 5. Ето защо ще го щриховаме. И така, тук ще защриховаме всички стойности, по-големи от 5. Ако беше по-голямо или равно на 5, ние трябваше да начертаем плътна линия тук. И така, без значение колко е x, без значение кое x избираме, y ще бъде по-голямо от 5.