If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Уравнения в една стъпка (преговор)

Уравнението в една стъпка е алгебрично уравнение, което можеш да решиш само в една стъпка. Уравнението е решено, когато получиш от едната страна на знака за равно само променливата, без никакво число пред нея.

Какво представляват уравненията от една стъпка?

Уравнение от една стъпка е алгебрично уравнение, което можеш да решиш само в една стъпка. След като го решиш, решението му е стойността на променливата, която прави уравнението вярно.
За да решаваме уравнения в една стъпка, извършваме обратното (противоположното) действие на това, което е било извършено върху променливата, така че получаваме самата променлива. Обратните действия са:
  • Събиране и изваждане
  • Умножение и деление
Най-важното нещо, което трябва да помним, е че каквото правиш от едната страна на уравнението, трябва да го направиш и от другата страна.
Искаш ли да научиш повече за решаването на уравнения в една стъпка? Виж това видео.

Пример: Уравнения в една стъпка със събиране

Намери k в следното уравнение:
k, plus, 18, equals, 21
Искаме да получим само k от лявата страна на уравнението. Сега имаме 18, прибавени към k, така че ще искаме да направим обратното и да извадим 18 от двете страни на уравнението. Ето как изглежда това:
k+18=21k+1818=2118  Изваждаме 18 от всяка страна.k=3  Опростяваме.\begin{aligned} k + 18 &= 21 \\\\ k + 18 \blueD{- 18} &= 21 \blueD{- 18}~~\small\gray{\text{Изваждаме 18 от всяка страна.}} \\\\ k &= \greenD{3}~~\small\gray{\text{Опростяваме.}} \end{aligned}

Пример: Уравнение в една стъпка с деление

Намери x в следното уравнение:
start fraction, x, divided by, 4, end fraction, equals, 6
Искаме да получим само x от лявата страна на уравнението. В момента x е разделено на 4, така че искаме да направим обратното и да умножим по 4 от двете страни на уравнението. Ето как изглежда това:
x4=6x44=64  Уможаваме всяка страна по четири.x=24  Опростяваме.\begin{aligned} \dfrac x4 &= 6 \\\\ \dfrac x4 \cdot \blueD{4} &= 6 \cdot \blueD{4}~~\small\gray{\text{Уможаваме всяка страна по четири.}} \\\\ x &= \greenD{24}~~\small\gray{\text{Опростяваме.}} \end{aligned}

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Намери k в следното уравнение:
k, minus, 7, equals, 16
k =
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да опиташ с още задачи за уравнения в една стъпка? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.