If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разстояние и средна точка между комплексни числа

Сал намира разстоянието между числата (2+3i) и (-5-i), след което намира средната им точка на комплексната равнина. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Имаме две комплексни числа. Числото z, равно на 2 + 3i, и числото w, равно на –5 – i. В това видео искам най-напред да ги начертая в комплексната равнина и после да намеря разстоянието между тези две числа в равнината, също и комплексното число, което е точно по средата между тях, числото, което се намира точно по средата между тях. Приканвам те да оставиш видеото на пауза и да помислиш самостоятелно. Най-напред да начертаем числата в комплексната равнина. Това е имагинерната ос, начертах я тук, а това е реалната ос. Първо ще помисля как ще разположа числата. По реалната ос имам стойности от 2 до –5: отмервам 5 единици надясно и 5 единици наляво. По имагинерната ос имам най-много +3 и най-малко –1. Отмервам по 3 единици нагоре и надолу, и ще разграфя и малко нагоре, макар и да не използвам тази част на равнината. Сега да начертаем двете числа. Реалната част на z е 2 и имаме 3i, значи имагинерната му част е 3. Стигаме до тази точка. Тя е с координати (2;3), 2 + 3i. Тази точка е числото z. Сега да начертаем числото w. Реалната му част е –5. То има –i, това отговаря на имагинерна част –1. Числото w е в точката (–5;–1). Нека първо помислим за разстоянието между тези две комплексни числа в комплексната равнина. Можеш да си го представиш като дължината на тази отсечка тук. Можем да я изчислим чрез питагоровата теорема. Формулата за разстояние в двумерна система е директно приложение на питагоровата теорема, но да помислим за това. Промяната по реалната ос е това разстояние тук, тя показва колко единици разлика имат двете числа по реалната ос. Като се движим от w към z, се придвижваме по реалната ос от –5 до 2. Колко е 2 минус –5? Това е 7: имаме 5 единици да достигнем нулата по реалната ос и после още 2. Дължината на червената отсечка е 7. Колко е дължината на другия катет на триъгълника? По имагинерната ос се придвижваме от –1 до 3, това прави разстояние от 4 единици. Сега можем да приложим питагоровата теорема. Това е правоъгълен триъгълник и търсеното разстояние е равно на хипотенузата му. Да я обозначим с х: х на квадрат е равно на 7 на квадрат + 4 на квадрат, това е просто питагоровата теорема. Нашето х е равно на корен квадратен от 49 плюс 16. Ще го разпиша, за да не пропускам стъпки. Колко е 49 + 16? Това е 65: имам 49 плюс 10 плюс още 6. Х е равно на корен квадратен от 65. Можем да разложим 65 на прости множители. Но в него няма точни квадрати, то е 13 по 5 и можем да го оставим така. Х е разстоянието между тези две комплексни числа на комплексната равнина и е равно на корен от 65, което е малко повече от 8. Сега да потърсим комплексното число, което се намира по средата между тези две. Това е число, което има реална част между тези две реални части и имагинерна част между тези две имагинерни части. Това също ще е комплексно число, нека го наречем а, неговата реална част е средното на тези две числа: то е 2 плюс –5, делено на две. Имагинерната му част е средното на тези две числа: 3 и –1. Тя е 3 – 1 делено на 2. Имам и i. Това е равно на 2 плюс –5 е –3, значи реална част –3/2, а това е 3 – 1 върху 2 за имагинерната част, нека проверя отново, 3 и –1 прави 2, върху 2, това е числото 1. Числото между тези две е –3/2 + i. Ще потвърдим дали е логично като го начертаем. Реалната му част е –3/2: това е минус 1 и още половин единица, това е тук. Плюс един път по i, числото е тук. Трябва да съм напълно точен в мащаба, но това изглежда добре като средна точка.