If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение и деление на комплексни числа в тригонометричен вид

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

w1=2[cos(95)+isin(95)]
w2=18[cos(32)+isin(32)]
Намери произведението на w1 и w2, като го изразиш в тригонометричен вид.
Ъгълът трябва да бъде в градуси.
w1w2=
Заседна ли?
Заседна ли?