If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към комплексните числа

Научи какво представляват комплексните числа и за техните реални и имагинерни части.
В множеството на реалните числа няма решение на уравнението x2=1. В този урок ще се запознаем с ново числово множество, в което уравнението има решение.
Основният елемент в това ново множество от числа е числото i, наричано още имагинерна единица.
 • i2=1
 • 1=i
Като използваме кратни на имагинерната единица, можем да създадем безкрайно много нови числа, например 3i, i5 и 12i. Това са примери за имагинерни числа.
Освен това можем да отидем още по-далеч и да събираме реални числа и имагинерни числа, например 2+7i и 32i. Тези комбинации се наричат комплексни числа.

Дефиниране на комплексни числа

Комплексно число е всяко число, което може да бъде написано като a+bi, където i е имагинерната единица, а a и b са реални числа.
a+biiРеалнаИмагинерначастчаст
a се нарича реална част на комплексното число, а b се нарича имагинерна част на комплексното число.
Таблицата по-долу показва примери за комплексни числа с идентифицирани реални и имагинерни части. На някои хора им е по-лесно да идентифицират реалните и имагинерните части, ако числото е записано в стандартен вид.
Комплексно числоСтандартен вид a+biОписание на частите
7i22+7iРеалната част е 2, а имагинерната част е 7.
43i4+(3)iРеалната част е 4, а имагинерната част е 3
9i0+9iРеалната част е 0, а имагинерната част е 9
22+0iРеалната част е 2, а имагинерната част е 0

Провери знанията си

Задача 1
Каква е реалната част на 13,2i+1?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2
Каква е имагинерната част на 2114i?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 3
Каква е реалната част на 17i?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Класифициране на комплексните числа

Знаем какво представлява реално число, а сега дефинирахме какво е комплексно число. Сега да се върнем и да дадем подходящо определение за имагинерно число.
Имагинерно число е комплексно число a+bi, за което a=0.
По същата логика можем да кажем, че реално число е комплексно число a+bi, за което b=0.
От първото определение можем да заключим, че всяко имагинерно число е също така и комплексно число. От второто определение можем да заключим, че всяко реално число е също така и комплексно число.
В допълнение, съществуват комплексни числа, които не са нито реални, нито имагинерни, например 4+2i.
Комплексни числа4+2i35iРеални числа512,23Имагинерни числа5i12,2i3i

Въпрос за размисъл

Вярно или грешно е следното твърдение?
Всяко комплексно число е или реално, или имагинерно.
Избери един отговор:

Примери

В таблицата по-долу класифицирахме няколко числа като реални, имагинерни и/или комплексни.
Реални(b=0)Имагинерни(a=0)Комплексни(a+bi)
7+8i(7+8i)X
3(3+0i)XX
1(1+0i)XX
1,3i(0+(1,3)i)XX
100i(0+100i)XX
Забележи, че в таблицата всички изброени числа са комплексни числа! Това е вярно по принцип!

Сега опитай ти!

Задача 4
Какъв вид число е 2+3i?
Избери всички правилни отговори:

Задача 5
Какъв вид число е 10,2?
Избери всички правилни отговори:

Задача 6
Какъв вид число е 17i?
Избери всички правилни отговори:

Защо са важни тези числа?

Защо изучаваме комплексните числа? Вярваш или не, комплексните числа имат много приложения – например в електротехниката и квантовата механика!
От чисто математическа гледна точка, едно готино нещо, което комплексните неща ни позволяват да правим, е да решим всяко полиномно уравнение.
Например полиномното уравнение x22x+5=0 няма нито реални решения, нито имагинерни решения. Но то има две решения с комплексни числа. Това са 1+2i и 12i.
Като продължим да изучаваме математика ще научим повече за тези числа и къде биват използвани.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.