If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на на промяна на експоненциални модели: с умножение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

След като едно специално лекарство е поставено в епруветка, пълна с бактерии, броят на бактериите, оставащи в епруветката, намалява бързо.
Зависимостта между изминалото време t, в секунди и броя на бактериите, B, left parenthesis, t, right parenthesis, в епруветката, е изобразена чрез следната функция:

B(t)=9300(164)t

Довърши следното изречение за скоростта на промяна на бактериалната култура. Закръгли отговора си до втория десетичен знак.
Бактериалната култура губи start fraction, 1, divided by, 2, end fraction от размера си на всеки
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
секунди.
Заседна ли?
Заседна ли?