If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на изменението при експоненциални модели: с преработване

Сал анализира скоростта на изменение на различни експоненциални модели, при които функцията, която изобразява ситуацията, се нуждае от някакво преработване.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Океанските риби луна са известни с бързото си качване на тегло при диета, базирана на мекотели. Отношението между изминалото време, t, в дни, от раждането на една океанска риба луна и теглото ѝ, М(t), в милиграми, е представено чрез следната функция." Добре. "Довърши следното изречение за дневната промяна в проценти в теглото на рибата луна." "Всеки ден има – празно място – процента увеличение или намаление в теглото на рибата луна." Едно нещо, което знаем почти от началото, знаем, че рибата луна качва тегло, също така виждаме, че когато t нараства, степента тук също ще нараства. Ако степента на нещо по-голямо от 1 нараства, М(t) също ще нараства. Аз вече знам, че ще е увеличение в теглото на рибата луна. Но нека помислим с колко нараства всеки ден. Нека помислим за това. Да видим дали можем да преобразуваме това. Ще се фокусирам върху дясната страна на този израз. 1,35 на степен (t/6 + 5). Това е същото нещо като 1,35 на степен 5, по 1,35 на степен t/6. И това ще е равно на 1,35 на степен 5, по 1,35 – и мога да представя това t/6 като 1/6 по t. Тоест 1,35 на степен 1/6 и после цялото е повдигнато на степен t. Нека помислим върху това. Всеки ден, когато t се увеличава с 1, сега можем да кажем, че ще вземем теглото от предишния ден и ще го умножим по това частно. Частното тук е както го написах. Не е 1,35. То е 1,35 на степен 1/6. Нека начертая една таблица тук, за да изясня добре това. Всички тези алгебрични манипулации, които току-що направих, са просто, за да мога да опростя това, така че да имам частно на степен t. t и М(t). Въз основа на това как го записах, когато t е 0, ако t е 0, това е 1, така че тогава имаме началното си тегло, което ще е 1,35 на степен 5. И после, когато t е равно на 1, това ще е началното ни тегло – 1,35 на степен 5 – по нашето частно, по 1,35 на степен 1/6. Когато t е равно на 2, просто ще умножим това, което имахме при t = 1, и отново ще умножим това по 1,35 на степен 1/6. Всеки ден нарастваме с това частно, 1,35 на степен 1/6. Нека извадя калкулатор. В това упражнение ни позволяват да използваме калкулатор. Така, 1,35 на степен – отваряме скоби – 1 върху 6 – затваряме скоби – е равно на, ще кажа приблизително 1,051. Това е приблизително 1,051. Можем да кажем, че това е приблизително 1,35 по 1,051 на степен t. Всеки ден нарастваме с множител 1,051. Нарастване с множител 1,051 означава, че добавяш малко повече от 5%. Всеки ден добавяш 0,51 от теглото си, тоест добавяш 5,1%. И ако закръгляш до най-близкия процент, бихме казали: "Всеки ден има 5% увеличение в теглото на рибата луна."