If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към правилото за смяна на основата на логаритмите

Научи как може да се преобразува всеки логаритъм с използване на логаритми с различни основи. Това е много полезно при изчисляването на логаритми с калкулатор!
Да предположим, че искаме да намерим стойността на израза log2(50). Тъй като 50 не е рационална степен на 2, ще е трудно да го изчислим без помощта на калкулатор.
Обаче с повечето калкулатори могат да се изчислят само логаритми с основа 10 или основа e. Така че, за да намерим стойността на log2(50), трябва първо да сменим основата на логаритъма.

Свойство за смяна на основата

Можем да сменим основата на всеки логаритъм, като използваме следното свойство на логаритмите:
Забележка:
 • Когато използваш това свойство, можеш да смениш основата на логаритъма с произволна друга основа x.
 • Както винаги, аргументите на логаритмите трябва да бъдат положителни, а основите на логаритмите трябва да са положителни и различни от 1, за да важи това правило!

Пример: Изчисляване на log2(50)

Ако целта е да намерим стойността на даден логаритъм, го преобразуваме в логаритъм с основа 10 или e, тъй като тези логаритми могат да бъдат изчислени с повечето калкулатори.
Нека сменим основата на log2(50) с 10.
За да го направим, прилагаме правилото за смяна на основата за b=2, a=50 и x=10.
log2(50)=log10(50)log10(2)Правило за смяна на основата=log(50)log(2)В САЩ log10(x)=log(x),а у нас на lg(х)
Сега можем да намерим стойността, като използваме калкулатора.
log(50)log(2)5,644

Провери знанията си

Задача 1
Изчисли log3(20).
Закръгли отговора до най-близката хилядна.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2
Изчисли log7(400).
Закръгли отговора си до най-близката хилядна.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 3
Изчисли log4(0,3).
Закръгли отговора си до най-близката хилядна.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Доказване на правилото за смяна на основата

На този етап може би си мислиш: "Чудесно, но защо това правило върши работа?"
logb(a)=logx(a)logx(b)
Първо да разгледаме един конкретен пример. Като използваме горния пример, искаме да докажем, че log2(50)=log(50)log(2).
Да означим като n стойността на log2(50). С други думи log2(50)=n. От определението за логаритъм следва, че 2n=50. Сега можем да извършим поредица от действия от двете страни на равенството, така че то да се запази:
2n=50log(2n)=log(50)Ако A=B, тогава log(A)=log(B)nlog(2)=log(50)Правило за логаритмуване на степениn=log(50)log(2)Разделяме двете страни наlog(2)
Тъй като дефинирахме n да е равно на log2(50), получаваме log2(50)=logx(50)logx(2), точно както искахме!
По същата логика можем да докажем правилото за смяна на основата. Просто заместваме 2 с b, 50 с a и избираме произволна основа x като новата ни основа, и получаваме доказателството!

Задачи с повишена трудност

Задача с повишена трудност 1
Изчислиlog(81)log(3) без да използваш калкулатор. Забележка: В САЩ логаритъм от а с основа 10 се записва като "log a", а у нас - като "lg а".
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача с повишена трудност 2
Кой израз е еквивалентен на log(6)log6(a)?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.