If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на експоненциални модели: процентно изменение

Сал представя една популацията на нарвали, като използва показателна функция.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Чепи е еколог, който изучава промяната в популацията на нарвала в Арктическия океан през времето. Тя наблюдавала, че популацията губи 5,6% от размера си на всеки 2,8 месеца. Популацията нарвали може да бъде представена от функция, N, която зависи от количеството време, t, в месеци. Когато Чепи започнала проучването, тя наблюдавала, че има 89 000 нарвали в Арктическия океан. Напиши функция, която представя популацията нарвали t месеца след началото на проучването на Чепи." Както винаги, спри видеото и виж дали можеш да направиш това самостоятелно, преди да го направим заедно. Нека сега работим заедно. За да разберем какво трябва да прави функцията, винаги е полезно да създадем таблица за някои интересни аргументи на функцията и да видим как трябва да се държи тя. Първо, ако t е в месеци и N(t) е... N е броят нарвали. Когато t е равно на 0, колко е N(0)? Знаем, че t е равно на 0. Има 89 000 нарвалa в океана. Тоест, 89 000. Коя е друга интересна стойност? t е в месеци и знаем, че популацията намалява с 5,6% на всеки 2,8 месеца. Нека помислим за варианта, в който t е 2,8 месеца. Тогава популацията трябва да намалее с 5,6%. Намаляване с 5,6% е същото като запазване... колко е 1 минус 5,6? Запазване на 94,4%. Ще поясня. 100%, ако изгубиш 5,6%, тогава ще ти останат 94,4%. 0,6 плюс 0,4 ти дава 95, плюс още 5, е 100. Друг начин да кажем това изречение, че популацията губи 5,6% от размера си на всеки 2,8 месеца, е да кажем, че популацията става 94,4% от размера си на всеки 2,8 месеца, или намалява до 94,4% от първоначалния си размер – нека изразя това ясно. След всеки 2,8 месеца популацията – можеш или да кажеш, че намалява с 5,6%, или да кажеш, че е 94,4% от популацията в началото на тези 2,8 месеца. Тоест след 2,8 месеца популацията трябва да е 89 000 – мога да запиша "по 94,4%" или да запиша "по 0,944". Ако изминат още 2,8 месеца, тоест 2 по 2,8... Трябва да кажа, че можеш просто да запишеш това – мога да запиша това като 5,6 месеца, но нека просто да запиша, че това са 2,8 месеца. Какво ще имаме? Ще имаме 89 000 по 0,944. Това е което имахме преди, в началото на този период. Сега ще имаме 94,4% от това. Така че отново ще умножим по 94,4% или по 0,944. Или можем просто да кажем "по 0,944 на квадрат". След 3 от тези периоди ще имаме отново по 0,944. Това ще е 89 000 по 0,944 на квадрат, по 0,944, което ще е 0,944 на трета степен. И мисля, че може би виждаш какво става. Имаме показателна функция. Между всеки 2,8 месеца умножаваме по този коефициент от 0,944. Така че можем да напишем функцията N(t). Първоначалната ни стойност е 89 000, по 0,944 на степен от колкото такива 2,8-месечни периоди са изминали досега. Ако вземем броя на месеците и разделим на 2,8 – това е колко 2,8-месечни периоди са изминали. Забележи, че когато t е равно на 0, всичко това се превръща в 1, изтривайки частта 0, това става 1. Имаш 89 000. Когато t е равно на 2,8, този степенен показател е 1. Сега ще умножим веднъж по 0,944. Когато t е 5,6, този степенен показател ще е 2. Сега ще умножим два пъти по 0,944. И работя със стойностите, които правят степенния показател цяло число, но това ще върши работа и за степените по средата. Съветвам те да направиш графика или да изпробваш тези степени с калкулатор, ако желаеш. Но ето, готови сме. Представихме нарвалите си. Нека просто подчертая това и сме готови.