Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Тълкуване на времето при експоненциални модели

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

На първия ден от пролетта, едно цяло поле с цъфтящи дървета цъфва. Популацията на скакалците, хранещи се с тези цветове бързо нараства, когато дърветата цъфнат.
Зависимостта между изминалото време t, в дни, от началото на пролетта и броя на скакалците, L(t), е изобразена чрез следната функция:

L(t)=750(53)t5,9

Довърши следното изречение за скоростта на промяна в популацията на скакалците.
Популацията на скакалците нараства с 23 от броя си на всеки
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
дена.