If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравнение между експоненциално нарастване и намаляване

Задача

Нараства или намалява тази функция?
g(t)=1,70,8t
Избери един отговор: