Основно съдържание
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Провери разбирането си върху Функции с тези 36 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Изчисляване на функции - Дефиниционно множество и обхват на функции - Графични характеристики на функции - Средна скорост на промяна на функции - Комбинация и състав на функция - Трансформации на функции (изместване, отразяване, разпъване) - Частично определени функции за даден интервал - Обратни функции - Функции с две променливи