If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример с комбиниране на функции

Задача

В един частично пълен басейн има 10000 литра вода, когато Фин започва да го пълни с маркуч в един горещ, слънчев ден. Обемът V в литри на излизащата от маркуча вода за m минути е представен чрез функцията V(m)=20m, а обемът E в литри на водата, която се изпарява за m минути, е представен чрез функцията E(m)=0,1m.
Нека P е общият обем в литри на водата в басейна m минути след като Фин започва да го пълни.
Представи общия обем P(m) чрез V(m) и E(m).
P(m)=
Представи общия обем P(m)чрез m.
P(m)=