If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в комбинирането на функции

Запознай се с идеята че можем да събираме, изваждаме, умножаваме или делим две функции една с друга, за да образуваме нова функция.
Точно както можем да събираме, изваждаме, умножаваме и делим числа, така можем и да събираме, изваждаме, умножаваме и делим функции.

Сума на две функции

Част 1: Създаване на нова функция чрез събиране на две функции

Нека съберем f(x)=x+1 и g(x)=2x, за да създадем нова функция.
f(x)+g(x)=(x+1)+(2x)=x+1+2x =3x+1
Нека наречем тази нова функция h. И така получаваме:
h(x)=f(x)+g(x)=3x+1

Част 2: Пресмятане на функции, комбинирани чрез аритметични действия

Можем също така да пресметнем получената функция за конкретни стойности на аргумента. Нека пресметнем функцията h за x=2. По-долу са дадени двата начина да направим това.
Метод 1: Замести аргумента x с 2 в новата функцията h.
h(x)=3x+1h(2)=3(2)+1=7
Метод 2 : Намери f(2) и g(2) и събери резултатите.
Тъй като h(x)=f(x)+g(x), можем да пресметнем h(2) като f(2)+g(2).
Първо, нека да намерим f(2):
f(x)=x+1f(2)=2+1=3
Сега нека да намерим g(2):
g(x)=2xg(2)=22=4
Така f(2)+g(2)=3+4=7.
Обърни внимание, че замествайки x с 2 директно във функцията h и пресмятайки f(2)+g(2) получихме еднакъв отговор.

Нека опитаме да решим няколко задачи.

В задача 1 и 2 нека f(x)=3x+2 и g(x)=x3.

Задача 1

Намери f(x)+g(x).

Задача 2

Пресметни f(1)+g(1) .
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Графично представяне

Можем да си обясним какво означава да съберем две функции като разгледаме графиките на функциите.
Графиките на функциите y=m(x) и y=n(x) са показани по-долу. Обърни внимание, че в първата графика m(4)=2. Във втората графика n(4)=5.
Нека p(x)=m(x)+n(x). Сега разгледай графиката на функцията y=p(x). Обърни внимание, че p(4)=2+5=7.
Забележи, че p(x)=m(x)+n(x) за всяка стойност на x, когато разгледаме триете графики.

Да се упражним.

Задача 3

Графиките на функциите y=f(x) и y=g(x) са показани по-долу.
Koе е най-доброто приближение на f(3)+g(3) ?
Избери един отговор:

Други начини за комбиниране на функции чрез аритметични действия

Във всички примери дотук създаваме нова функция чрез събиране на две функции, но можем също да изваждаме, умножаваме и делим две функции, за да създадем нова функция!
Например, ако f(x)=x+3 и g(x)=x2, тогава освен сумата, можем също така да намерим...
... разликата.
f(x)g(x)=(x+3)(x2)       Заместваме.=x+3x+2             Разкриваме скобите.=5                                  Пресмятаме.
... произведението.
f(x)g(x)=(x+3)(x2)            Заместваме.=x22x+3x6        Разкриваме скобите.=x2+x6                   Пресмятаме
... частното .
f(x):g(x)=f(x)g(x)=(x+3)(x2)                     Заместваме.
Така ние създадохме три нови функции!

Задача за самостоятелна работа

p(t)=t+2
q(t)=t1
r(t)=t
Пресметни p(3)q(3)r(3)p(3).
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.