If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на свойства на функции

Може да ти трябва(т):

Задача

f е функция, определена за всички реални числа. Нейната формула е дадена по-долу.
g е функция, определена за всички цели числа между 3 и 3 (включително). Нейните стойности са дадени в таблицата по-долу.
Кои от характеристиките се споделят от f(x) и g(x)?
Избери всички правилни отговори:
f(x)=2x6
x321  01 2 3
g(x)121516151270
Заседна ли?
Заседна ли?