If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за дефиниционно множество на функции

Задача

Мейсън стои на 5-ото стъпало от вертикална стълба. Стълбата има 15 стъпала, а разликата във височината между последователните стъпала е 0,5 м.
h(n) изобразява височината над земята на краката на Мейсън (в м) след преместването му с n стъпки (ако Мейсън слиза надолу по стълбата, n е отрицателно.)
Кой вид числа е най-подходящ за дефиниционното множество на h?
Избери един отговор:
Какво е подходящото дефиниционно множество?
Избери един отговор: