If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дефиниционно множество на сложни функции

Сал покрива много различни видове функции, за да покаже как се определят техните дефиниционни множества. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

. Добре дошли на моята презентация за дефиниционна област на функция. И така, какво е дефиниционна област? Областта на една функция, често ще я чувате в комбинация на дефиниционна област и функционално множество. Но областта на една функция е просто какви стойности мога да поставя в функцията и да получа валиден резултат. И така, нека да започнем с нещо примерно. Да речем, че имах f от х е равно на, да кажем, x на квадрат. х на квадрат. Нека ви задам един въпрос. Какви стойности на x мога да сложа тук, за да получа валиден отговор за х на квадрат? Ами, аз наистина мога да сложа всичко тук, всяко едно реално число. Така че ще кажа, че дефиниционната област е множеството от х-ове, и това х е част от реалните числа. Така че, това е само един модерен начин да кажем следното: Добре, това R с този един вид двоен гръб тук, това просто означава реални числа и аз мисля, че вече сте запознати с реалните числа. Това е почти всяко число извън сложните числа. И ако не знаете какво са сложни числа, всичко е наред. Вероятно няма нужда да го знаете точно сега. Реалните числа са всички числа, с които повечето хора са запознати, включително ирационални числа, включително трансцендентни числа, включително дроби - всяко число е реално число. Така че, дефиниционната област тук е х - x трябва просто да бъде част от реалните числа. И това малко гледащо назад е или нещо такова, това просто означава, че x е част от реалните числа. Така че нека да направим още една, малко по-различна. Да видим. Добре. Нека кажем, че имах f от х е равно на 1 върху x на квадрат. Това сега същото нещо ли е? Мога ли все още да сложа всяка х стойност тук и да получа разумен отговор? Добре, колко е f от 0? Нещо стана с писалката ми. f от нула е равно на 1 върху 0. А колко е 1 върху 0? Не знам колко е, така че това е неопределено. Неопределено. Никой никога не е си е правил труда да определи колко би било 1 върху 0. И вероятно не са го направили, тъй като някои хора вероятно са помислили за това, какво трябва да бъде, но те вероятно не са могли да намерят добра дефиниция за 1 върху 0, което е в съответствие с останалата част от математиката. Така че, 1 върху 0 остава неопределено. И така, f от 0 е неопределено. Така че, не можем да сложим 0 и да получим валиден отговор за f от 0. Така че, тук казваме, че дефиниционната област е равна на - правя малки скоби, това показва един вид множеството на х-овете, които са приложими. Това са тези малки вълнообразни скоби, не ги нарисувах толкова добре. x е част от реалните числа, стига това x да не е равно на 0. Така че тук, аз току-що направих леко изменение на това, което имах преди. Преди казахме, че когато f от х е равно на x на квадрат, това x е просто което и да е реално число. Сега казваме, че x е произволно реално число, с изключение на 0. Това е просто модерен начин да го кажем и след това тези вълнообразни скоби просто означават множество. Нека направим още няколко такива. Да кажем, че f от х е равно на корен квадратен от х минус 3. Така че тук казахме, добре тази функция не е определена, когато получим 0 в знаменателя. Но какво е интересно за тази функция? Можем ли да вземем квадратния корен от отрицателно число? Добре, докато научим за имагинарни и сложни числа, не можем. Така че тук казваме - добре, всяко x е валидно тук, освен х-овете, които правят този израз под коренния знак отрицателен. Така че, ние трябва да кажем, че х минус 3 трябва да бъде по-голямо от или равно на 0, нали, защото можете да имате квадрат от 0, това е наред, това е просто 0. Така че x минус 3, трябва да бъде по-голямо от или равно на 0, x трябва да е по-голямо от или равно на 3. Така че, тук нашата дефиниционна област е х е част от реалните числа, стига това х да е по-голямо или равно на 3. х да е по-голямо или равно на 3. Нека направим една малко по-трудна. Какво става, ако бях казал, че f от x е равно на квадратния корен от абсолютната стойност на x минус 3. Сега става малко по-сложно. Ами точно както при този случай, този израз под радикала, все още трябва да бъде по-голям от или равен на 0. Така че, можете просто да кажете, че абсолютната стойност на x минус 3 е по-голяма от или равна на 0. И така, имаме абсолютната стойност от x трябва да бъде по-голяма от или равна на 3. И ако зададем абсолютната стойност на нещо да бъде по-голяма от или равна на нещо, то това означава, че х трябва да бъде по-малко или равно на минус 3 или x трябва да бъде по-голямо от или равно на 3. Това има смисъл, защото x не може да бъде минус 2, нали? Тъй като минус 2 има абсолютна стойност по-малка от 3. Така че, x трябва да бъде по-малко от минус 3. То трябва да бъде по-нататък в отрицателната посока от минус 3 или то трябва да бъде по-нататък в положителна посока от плюс 3. Така че отново, x трябва да бъде по-малко от минус 3 или x трябва да бъде по-голямо от 3, така че ние имаме нашата дефиниционна област. Така че, ние я имаме, тъй като x е част от реалните - винаги забравям. Това линия ли е? Забравих дали е двоеточие или линия. Остарял съм, минаха години откакто правих такива неща. Но все пак мисля, че схващате идеята. То може да бъде всяко реално число тук, тъй като x е по-малко от минус 3, по-малко от или равно на минус 3, или х е по-голямо от или равно на 3. Нека ви задам един въпрос сега. Какво става, ако вместо това беше - това беше знаменател, това всичкото тук е отделна задача. Така че сега имаме 1 върху корен квадратен от абсолютната стойност на х минус 3. Така че сега, как това променя ситуацията? И така, не само този израз в знаменателя, не само това трябва да бъде по-голямо от или равно на 0, може ли вече да бъде 0? Ами не, защото тогава ще получите корен квадратен от 0, което е 0, а ще получите 0 в знаменателя. Така че, това е нещо като тази задача плюс тази задача комбинирани. Така че сега, когато имате 1 върху корен квадратен от абсолютната стойност на х минус 3, сега вече не е по-голямо от или равно на 0, то е само по-голямо от 0, нали? То е само по-голямо от 0. Тъй като не можем да имаме 0 тук в знаменателя. И така, ако е по-голямо от 0, тогава казваме само по-голямо от 3. И по същество просто се освобождаваме от знака за равенство тук. Нека го изтрия както трябва. Нека го изтрия както трябва. Това е малко по-различен цвят, но може би няма да забележите. И така, ето. Всъщност, би трябвало да направим друг пример, тъй като имаме време. Да видим. Нека изтрия това. Добре. Сега нека кажем, че f от x е равно на 2, ако x е четно и 1 върху x минус 2 по х, минус 1, ако x е нечетно. Каква е дефиниционната област тук? Кое е валидното х, което мога да сложа тук. И така веднага, имаме две изисквания. Ако x е четно, ние използваме това изискване, f от 4 - добре, това е просто равно на 2, защото използвахме това изискване тук. Но това изискване се прилага, когато х е нечетно. Точно както направихме в последния пример, какви са ситуациите, в които това един вид се пречупва? Ами, когато знаменателят е 0. Ами знаменателят е 0, когато х е равно на 2 или x е равно на 1, нали? Но това изискване се прилага само, когато х е нечетно. Така че, х е равно на 2, няма да се прилага за това изискване. Само x равно на 1, ще се прилага за това изискване. Така че, дефиниционната област е, че х е част от реалните числа, стига това x да не е равно на 1. Мисля, че това е цялото време, което имам за сега. Забавлявайте се, упражнявайки тези задачи за дефиниционна област. .