If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на обратни функции

Научи как да намериш формулата на обратната на дадена функция. Например намери обратната на f(x)=3x+2.
Обратните функции в най-общ смисъл са функции, които са "противоположни" една на друга. Например ако f отнася a към b, то тогава обратната функция f1 трябва да отнася b към a.
Или с други думи f(a)=bf1(b)=a.
В тази статия ще научим как да намираме формулата на обратната функция, ако имаме формулата на първоначалната.

Преди да започнем...

В този урок ще намерим обратната функция на f(x)=3x+2.
Преди да го направим, нека първо помислим как ще намерим f1(8).
За да намерим f1(8), трябва да намерим аргумента на функция f, който съответства на стойност на функцията 8. Това е така, защото ако f1(8)=x, тогава според определението за обратни функции f(x)=8.
f(x)=3x+28=3x+2Нека f(x)=86=3xИзваждаме 2 от двете страни2=xРазделяме двете страни на 3
Следователно f(2)=8, което означава че f1(8)=2

Намиране на обратни функции

Можем да обобщим това, което направихме по-горе, за да намерим f1(y) за всяко y.
За да намерим f1(y), можем да намерим аргумента на f, който съответства на стойността на функцията y. Това е така, защото когато f1(y)=x, тогава според определението за обратна функция f(x)=y.
f(x)=3x+2y=3x+2Нека f(x)=yy2=3xИзвади 2 от двете страниy23=xРаздели двете страни на 3
Следователно f1(y)=y23.
Тъй като избираме произволна променлива, можем да напишем това като f1(x)=x23.

Провери знанията си

1) Линейна функция

Намери обратната на функция g(x)=2x5.
g1(x)=

2) Кубична функция

Намери обратната функция на h(x)=x3+2.
h1(x)=

3) Функция с кубичен корен

Намери обратната функция на f(x)=4Ax3.
f1(x)=

4) Рационални функции

Намери обратната функция на g(x)=x3x2.
g1(x)=

5) Задача с повишена трудност

Свържи всяка функция с вида на нейната обратна.
1

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.