Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Съставяне на функция от функция

Разглеждане на задачи с примери, обяснения и упражнения, за да научиш как да намираш и изчисляваш сложни съставни функции.
Като са дадени две функции, можем да ги комбинираме по такъв начин, че изходящите стойностите на едната функция да станат аргументи на другата. По този начин получаваме сложна функция или функция от функция. Нека видим какво означава това!

Изчисляване на сложни функции

Пример

Ако f(x)=3x1 и g(x)=x3+2, тогава колко е f(g(3))?

Решение

Единият начин да изчислим колко е f(g(3)), е да започнем "отвътре навън". Казано по друг начин, нека изчислим първо колко е g(3) и след това да заместим с този резултат в f, за да намерим отговора.
Нека изчислим колко е g(3).
g(x)=x3+2g(3)=(3)3+2                   Заместваме x=3.=29
Тъй като g(3)=29, тогава f(g(3))=f(29).
Нека сега изчислим колко е f(29).
f(x)=3x1f(29)=3(29)1               Заместваме x=29.=86
От това следва, че f(g(3))=f(29)=86.

Намиране на сложната функция

В горния пример функция g отнесе 3 до 29 и след това функция f отнесе 29 до 86. Нека намерим функцията, която отнася 3 директно до 86.
За да го направим, трябва да комбинираме двете функции и да намерим f(g(x)).

Пример

Колко е f(g(x))?
Като препратка, припомни си, че f(x)=3x1 и g(x)=x3+2.

Решение

Ако разгледаме примера f(g(x)), виждаме, че g(x) е аргументът на функция f. Следователно нека заместим с g(x) навсякъде, където видим x във функция f.
f(x)=3x1f(g(x))=3(g(x))1
Тъй като g(x)=x3+2, можем да заместим с x3+2 за g(x).
f(g(x))=3(g(x))1=3(x3+2)1=3x3+61=3x3+5
Тази нова функция би трябвало да отнесе 3 директно до 86. Нека го проверим.
f(g(x))=3x3+5f(g(3))=3(3)3+5=86
Чудесно!

Да се упражним

Задача 1

f(x)=3x1
g(x)=x3+2
Изчисли колко е g(f(1)).
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2

m(x)=3x2
n(x)=x+4
Намери колко е m(n(x)).

Сложни функции: формално определение

В горния пример намерихме и изчислихме една сложна функция.
Като цяло, за да отбележим, че f е функция от функцията g, можем да напишем fg, което се чете като "f суперпозиция на g". Това се определя от следното правило:
(fg)(x)=f(g(x))
Диаграмата по-долу показва връзката между (fg)(x) и f(g(x)).
Нека сега разгледаме друг пример, като имаме предвид това ново определение.

Пример

g(x)=x+4
h(x)=x22x
Намери (hg)(x) и (hg)(2).

Решение

Можем да намерим (hg)(x) по следния начин:
(hg)(x)=h(g(x))Определяме.=(g(x))22(g(x))Заместваме с g(x) за x във функция h.=(x+4)22(x+4)Заместваме с x+4 за g(x).=x2+8x+162x8Разкриваме скобите и умножаваме.=x2+6x+8Обединяваме подобните членове.
Тъй като сега имаме функция hg, можем просто да заместим с 2 за x, за да намерим (hg)(2).
(hg)(x)=x2+6x+8(hg)(2)=(2)2+6(2)+8=412+8=0
Разбира се, можем също да намерим (hg)(2), като изчислим h(g(2)). Това е показано по-долу:
(hg)(2)=h(g(2))=h(2)        Тъй като g(2)=2+4=2=0             Тъй като h(2)=222(2)=0
Диаграмата по-долу показва как (hg)(2) е свързана с h(g(2)).
Тук виждаме, че функция g отнася 2 до 2 и след това функция h отнася 2 до 0, докато функция hg отнася 2 директно до 0.

Нека сега се упражним с няколко задачи

Задача 3

f(x)=3x5
g(x)=32x
Изчисли (gf)(3).
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

В задачи 4 и 5 нека f(t)=t2 и g(t)=t2+5.

Задача 4

Намери колко е (gf)(t).

Задача 5

Намери (fg)(t).

Задача за самостоятелна работа

Графиките на уравненията y=f(x) и y=g(x) са показани в квадратната система по-долу.
Кой от следните изрази дава най-близката стойност на (fg)(8)?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.