If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на сложни съставни функции

Задача

f(x)=6x4g(x)=3x22x10\begin{aligned} f(x)&=6x-4\\\\ g(x)&=3x^2-2x-10 \end{aligned}
Изрази left parenthesis, g, circle, f, right parenthesis, left parenthesis, x, right parenthesis чрез x.
left parenthesis, g, circle, f, right parenthesis, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Заседна ли?
Заседна ли?