If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример: два аргумента с една и съща стойност (графика)

Сал намира стойност на аргумента, която е различна от -5, и за която f(x)=f(-5), като е дадена графиката на f.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Графиката на функцията f е показана по-долу. За коя стойност на аргумента, различна от –5, f(х) е равно на f(–5)? Имаме оста х, имаме и оста у. И след това в синьо е начертана функцията у=f(х). Когато х = 1, f(х)... като у е равно на f(х), това представлява графиката... f(х) =1. Когато х = 7, виждаме, че f(7) е равно на 5. Когато х = 9, виждаме, че f(9) е равно на 6. За коя стойност на аргумента, различна от –5, f(х) ще е равно на f(–5)? Да видим. Ако х = –5, f(–5) е... Преместваме се тук горе на графиката – f(–5) е равно на 4. Тъй като това е графиката на у = f(х), у координатата тук е това, което е f (х), На това е равна стойността на f(–5). Така че f(–5) е равно на 4. Къде още се случва това? Нека видим. Нека просто се придвижим надясно хоризонтално. Това се случва също и тук. Какъв е аргументът тук? Каква е х координатата тук, за да получим у = f(х) или f(х) е равно на 4 ето тук? Виждаме, че х координатата е също 4. Така че това ни показва, че f(4) е равно на 4, което е същото като f(–5). И така, когато х е 4, функцията приема същата стойност, като при х равно на –5. Така че х е равно на 4. И сме готови.