If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графики на нелинейни частични функции

Сал има графиката на частично определена функция и няколко възможни формули. Той намира правилната от тях. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Коя частично определена функция съответства на показаната по-долу графика. Може би трябва да кажем показаната вдясно графика. Копирах и поставих чертежа ето тук. Дадена ни е тази непрекъсната частично определена функция. Функцията не е дефинирана за стойностите на х по-малки или равни на –2. Започва от х по-голямо от –2, от тази стойност е дефинирана. Функцията е непрекъсната чак докато достигне до точката х = 2, където имаме отново прекъсване. После отново е дефинирана ето тук долу. След това е непрекъсната за малко в този интервал. После при х по-голямо от 6 функцията отново не е дефинирана. Да помислим кои от тези функции описват това поведение на чертежа. Тази функция изглежда изместена ирационална функция. Графиката на функцията у равно на корен квадратен от х би изглеждала ето така. Ще чертая с цвят, който да можеш да виждаш. Графиката на функцията у равно на корен квадратен от х е ето това. Това прилича на графиката на у равно на корен квадратен от х, изместена с 2 единици наляво. Значи това прилича на графиката на функцията корен квадратен от х плюс 2. Можем да проверим това. Когато х е –2, –2 плюс 2... това е корен квадратен от нула, което е нула. Функцията не е дефинирана тук, но виждаме, че ако продължим, тя става дефинирана. Да проверим с някои други точки. Когато х е равно на –1, –1 плюс 2 дава 1. Корен квадратен от 1 е 1. Да проверим с 2. Когато х е равно на 2, 2 плюс 2 дава 4. Корен квадратен от 4 е плюс 2. Значи тази функция изглежда един добър кандидат. Изглежда, че това е нашата функция. Да видим, изглежда, че търсената функция ще е... няма да я назовавам, защото може да е p, h, g или f. Нашата функция, ако искаме да я запишем, изглежда ето така в този първи интервал. Изглежда, че тя е корен квадратен от (х + 2), когато –2 < х... не е дефинирана за х равно на –2, но когато х е по-голямо от –2 и х е по-малко или равно на 2. х е по-малко или равно на 2. Това е тази част на функцията. После скача долу. Тази част тук прилича на графиката на у равно на х на трета степен, която изглежда приблизително така. Значи графиката на у равно на х^3 изглежда приблизително така. Да видим, –2 на трета степен е равно на –8. Изглежда приблизително така. Ето как изглежда графиката на функцията у равно на х^3. 2 на трета степен е 8. Значи графиката на у равно на х^3 изглежда приблизително така. Тази графика прилича на графиката на х^3, изместена с 4. Предполагам, че това е графиката на у = (х – 4)^3. Можем да проверим това. Когато х е равно на 4, (4 – 4)^3, получаваме, че стойността на този израз е нула. Когато х = 6, тогава 6 минус 4 е 2, 2 на трета степен е 8. Когато х = 2, две минус четири е –2, на трета степен е равно на –8. Значи в този интервал функцията е у = (х –4)^3. Значи тази част от функцията ето тук, можем да кажем, че е у = (х – 4)^3, когато х е по-голямо от 2, или 2 е по-малко от х. Тя е дефинирана чак до х = 6, но не и за по-голямо от 6. Значи х е по-малко от или равно на 6. Кои от дадените отговори съответстват на това, което определихме? Значи корен квадратен от (х + 2)... това не е... да видим. Корен квадратен от (х + 2) за –2 е по-малко от х е по-малко или равно на 2. (х – 4)^3 за 2 по-малко от х, което е по-малко или равно на 6. Избирам този отговор.