If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

За този раздел

Тази тема обхваща:

  • Изчисляване на функции
  • Дефиниционно множество и обхват на функции
  • Графични характеристики на функции
  • Средна скорост на промяна на функции
  • Комбинация и състав на функция
  • Трансформации на функции (изместване, отразяване, разпъване)
  • Частично определени функции за даден интервал
  • Обратни функции
  • Функции с две променливи
Провери разбирането си върху Функции с тези NaN въпроса.