If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за тълкуване на графики

Задача

Ефективността на един двигател може да бъде измерена като процент от входящата мощност, която двигателят използва.
E(c) изобразява ефективността (в процентни точки) на даден двигател като функция на входящия ток c (в ампери).
Свържи всяко твърдение с понятието от графиката, което най-точно му съответства.
1