If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определи дали дадена функция е обратима

Задача

f е ограничена функция, чието дефиниционно множество са буквите от a до e. Следната таблица изброява стойностите на функцията за всеки аргумент от дефиниционното множество на f.
xabcde
f, left parenthesis, x, right parenthesis12312
Построй съпоставителна диаграма на f, придърпвайки крайните точки на отсечката в графиката по-долу така, че да свържат всеки елемент от дефиниционното множество с неговия правилен елемент от диапазона на функцията.
След това определи, дали f е обратима.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?