If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Независими или зависими променливи

Задача

На изпит по математика получаваш по 5 точки за всеки правилен отговор на въпрос. В уравнението по-долу x е броят на вярно отговорените въпроси на изпита по математика, а y е общият брой получени точки.
Зависимостта между тези две променливи може да бъде изразена чрез следното уравнение:
y=5x
Определи коя е зависимата и коя независимата променлива.
Зависима променлива
Независима променлива
Общ брой получени точки
Брой правилни отговори