Основно съдържание
Един алгебричен израз като 3x може да бъде изчислен за всяка стойност на x. Да кажем, че x=4, тогава 3x = 3*4 = 12. В тази статия разглеждаме, как да изчисляваме алгебрични изрази.