If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на изчисляване на изрази

Един алгебричен израз като 3x може да бъде изчислен за всяка стойност на x. Да кажем, че x=4, тогава 3x = 3*4 = 12. В тази статия разглеждаме, как да изчисляваме алгебрични изрази.

Какво означава да изчислим един алгебричен израз?

Един алгебричен израз като 2, x, plus, 3 може да бъде изчислен, като заместим с някаква стойност за x. Например ако x, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, тогава:
2x+3=24+3=8+3=11\begin{aligned} &2x+3 \\\\ =& 2\cdot \blueD{4}+3 \\\\ =& 8+3 \\\\ =& 11 \end{aligned}
Можем да изчисляваме също и по-сложни изрази, които съдържат повече от една променлива. Например можем да изчислим 10, plus, 2, p, minus, 3, r, ако p, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd и r, equals, start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
10+2p3r=10+2435=10+815=3\begin{aligned} &10 + 2p - 3r \\\\ =& 10 + 2\cdot\blueD 4 - 3 \cdot \goldD5 \\\\ =& 10 + 8 - 15 \\\\ =& 3 \end{aligned}
Искаш ли да научиш повече за изчисляването на изрази? Виж това видео. А тук има едно видео с текстова задача, ако си любопитен, как тази концепция може да се прилага в реалността.

Упражнение

Задача 1
  • Електричен ток
Пресметни израза 7, plus, 4, b, ако b, equals, 3.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли още упражнения като това? Виж това лесно упражнение и това упражнение за напреднали.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.