If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на обединяването на подобни членове

Една често срещана техника за опростяване на алгебрични изрази. Когато обединяваме подобни членове като 2x и 3x, събираме техните коефициенти. Например 2x + 3x = (2+3)x = 5x.

Какво представлява обединяването на подобните членове?

Наричаме членовете "подобни", ако частта им с променливата е еднаква. Например 4, x и 3, x са подобни членове, но 4, x и 3, w не са подобни членове.
Хубавото нещо за подобните членове е, че можем да ги обединим в един член, като съберем коефициентите им. Например:
4x+3x=(4+3)x=7x\begin{aligned} &4x+3x\\\\ =&(4+3)x\\\\ =&7x \end{aligned}
Искаш ли да научиш повече за обединяването на подобните членове? Виж това видео.

Още примери

Един пример с повече от два члена:
2r+1+(4r)+7=2r4r+1+7=(24)r+1+7=2r+8\begin{aligned} &2\blueD{r} + 1 + (-4\blueD{r}) + 7\\\\ =& 2\blueD r - 4\blueD{r} + 1 + 7 \\\\ =& (2 - 4)\blueD{r} + 1 + 7 \\\\ =& -2\blueD{r} + 8 \end{aligned}
Един пример с повече от една променлива:
3x+2y+4x+7y=3x+4x+2yy+7=(3+4)x+(21)y+7=7x+y+7\begin{aligned} &3\blueD{x} + 2\goldD{y} + 4\blueD{x} + 7 -\goldD{y}\\\\ =&3\blueD{x} + 4\blueD{x} + 2\goldD{y} -\goldD{y}+7\\\\ =& (3+4)\blueD{x} + (2-1)\goldD{y} + 7 \\\\ =& 7\blueD{x} + \goldD y + 7 \end{aligned}

Провери знанията си

Задача 1
  • Електричен ток
Обедини подобните членове, за да образуваш по-прост израз.
minus, 3, n, minus, 7, plus, left parenthesis, minus, 6, n, right parenthesis, plus, 1

Искаш ли още упражнения като това? Виж това упражнение и също това упражнение.