If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на обединяването на подобни членове

Една често срещана техника за опростяване на алгебрични изрази. Когато обединяваме подобни членове като 2x и 3x, събираме техните коефициенти. Например 2x + 3x = (2+3)x = 5x.

Какво представлява обединяването на подобните членове?

Наричаме членовете "подобни", ако частта им с променливата е еднаква. Например 4x и 3x са подобни членове, но 4x и 3w не са подобни членове.
Хубавото нещо за подобните членове е, че можем да ги обединим в един член, като съберем коефициентите им. Например:
4x+3x=(4+3)x=7x
Искаш ли да научиш повече за обединяването на подобните членове? Виж това видео.

Още примери

Един пример с повече от два члена:
2r+1+(4r)+7=2r4r+1+7=(24)r+1+7=2r+8
Един пример с повече от една променлива:
3x+2y+4x+7y=3x+4x+2yy+7=(3+4)x+(21)y+7=7x+y+7

Провери знанията си

Задача 1
Обедини подобните членове, за да образуваш по-прост израз.
3n7+(6n)+1

Искаш ли още упражнения като това? Виж това упражнение и също това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.