If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на изрази с две неизвестни (променливи)

Вече решавахме изрази с едно неизвестно. Сега е време да го направим с две неизвестни.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Evaluating expressions with two variablesВиж видео транскрипцията

Как да пресмятаме изрази с две неизвестни

Да кажем, че искаме да пресметнем израза 10, plus, 2, p, minus, 3, r. Е, първо трябва да знаем стойностите на p и r. Например за да пресметнем израза при start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accd и start color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10, просто заместваме start color #11accd, p, end color #11accd с start color #11accd, 4, end color #11accd и start color #e07d10, r, end color #e07d10 с start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
empty space, 10, plus, 2, start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3, start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, dot, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Значи изразът 10, plus, 2, p, minus, 3, r е равен на 3, когато p, equals, 4 и r, equals, 5.

Сега нека се упражним

Задача 1
  • Електричен ток
Пресметни 6, a, plus, 4, b, minus, 6 при a, equals, 1 и b, equals, 3.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text