If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на изрази с две неизвестни: обикновени и десетични дроби

Вече изчислявахме изрази с две променливи. Сега е време да го направим с обикновени и десетични дроби.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Evaluating expressions with two variables: fractions & decimalsВиж видео транскрипцията

Нека разучим още един пример.

Пресметни start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, a, minus, 1, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b, ако a, equals, 12 и b, equals, 6.
=13a112b=13121126        Замести a с 12 и b с 6.=413=0\begin{aligned} &\phantom{=}\dfrac13\blueD a-1-\dfrac12\goldD b \\\\ &= \dfrac13 \cdot \blueD {12}-1-\dfrac12 \cdot \goldD 6~~~~~~~~\text{Замести }\blueD{a} \text{ с } \blueD{12}\text{ и } \goldD b \text{ с } \goldD 6\text{.} \\\\ &=4 - 1 - 3 \\\\ &=0 \end{aligned}

Сега нека се упражним

Задача 1
  • Електричен ток
Пресметни start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, y, minus, 3, plus, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, z, ако y, equals, 4 и z, equals, 3.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.