If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Рационални и ирационални изрази

Задача

Нека a и b са рационални числа, b е число, различно от нула. ab рационално ли е или ирационално?
Избери един отговор: