If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Превръщане на число от десетично в шестнадесетично представяне

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да преобразуваме едно число от десетичната бройна система в шестнайсетичната система. Нека да преобразуваме числото 2000. Тук то е записано в десетичната бройна система. Искаме да го запишем в шестнайсетичната система. Както винаги, препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да опиташ да го направиш самостоятелно. Ключът тук е да го представиш като кратни на числото 16, повдигнато на различни степени. Да запишем степените на числото 16. 16 на нулева степен е 1. 16 на първа степен е 16. 16 на втора степен е 256. 16 на трета степен е 4096. Това е повече от достатъчно голямо. Сега да започнем разлагането. Коя е най-високата степен на 16, която е по-малка или равна на 2000? Това е 256. Колко пъти се съдържа 256 в 2000? Ще ми трябва калкулатор. 2000 делено на – търся колко пъти се съдържа числото 256 в 2000, значи 2000 делено на 256. То се съдържа 7 пъти плюс малък остатък. Колко е остатъкът? 2000 минус 7 по 256 е равно на – остатъкът е 208. Ще го запиша. Това е 7 по 256 плюс остатък 208. Сега да видим можем ли да разложим 208 като степени на 16. Коя е най-голямата степен на числото 16, която е по-малка или равна на 208? Това е 16. Колко 16-ици се съдържат в 208? 208 делено на 16. Получаваме точно 13. Късметлии сме. Това е точно 13 по 16. Само да запиша това. Това тук е точно 13 по 16. Сега разбихме това на степени на... Представихме това чрез кратни на степените на 16. Сега можем да представим числото в шестнайсетична система. Само да си припомним отделните позиции. Ето тук е мястото на единиците. Следва мястото на шестнайсетиците. Следва мястото на 256-ците. Знаем колко 256-ици имаме. Имаме 7 256-ици. Имаме нула единици. Колко шестнайсетици имаме? Имаме 13 шестнайсетици. С какъв символ означаваме 13? Само да си припомним, че, очевидно, имаме цифрите от 0 до 9, после имаме А равно на 10, В равно на 11, С равно на 12, D равно на 13, и, разбира се, Е равно на 14 и F равно на 15. Нас ни интересува 13. Имаме 13 шестнайсетици. Значи тук ще поставим D. Значи числото е 7D0 в шестнайсетичен вид... Ще запиша това, то е интересно. Числото 2000 в десетичен вид е равно на числото 7D0 в шестнайсетичен вид. Надявам се, че това ти беше интересно.