Основно съдържание

Линейни уравнения, функции & графики

Учи
Провери разбирането си върху Линейни уравнения, функции & графики с тези 24 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Пресечни точки на линейни уравнения/функции - Наклон на линейни уравнения/функции - Видовете наклон-пресечна точка, точка-наклон и нормален вид - Чертане на линейни уравнения/функции - Писане на линейни уравнения/функции - Тълкуване на линейни уравнения/функции - Текстови задачи с линейни уравнения/функции