If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове линейни уравнения - преговор

Има три основни вида линейни уравнения: уравнение по дадени ъглов коефициент и точка от правата, общ вид и уравнение по дадени ъглов коефициент и отрез от оста у. Ние разглеждаме всичките три вида в тази статия.
Има три основни вида уравнения на права.
По дадени ъглов коефициент и отрез от оста уПо дадени ъглов коефициент и точка от праватаОбщ вид (Декартово уравнение)
y=mx+byy1=m(xx1)Ax+By=C,
където m е ъгловият коефициент, а b е пресечната точка с оста y,където m е ъгловият коефициент, а (x1;y1) е точка от правата,където A, B и C са константи

Пример

Една права минава през точките (2;4) и (5;5). Намери уравнението на правата във всичките три вида, изброени по-горе.
Две от формите изискват ъгловия коефициент, така че нека първо го намерим.
ъглов коефициент (наклон)=m=ΔyΔx=5(4)5(2)=93=3
Сега можем да заместим m и едната от точките, да кажем (5;5), за да получим уравнение по дадени точка от правата и ъглов коефициент, yy1=m(xx1):
yy1=m(xx1)y5=3(x(5))y5=3(x+5)
Ако от едната страна на знака за равенство отделим само y, получаваме уравнение по дадени ъглов коефициент и отрез от оста у, y=mx+b:
y5=3(x+5)y5=3x15y=3x10
И като добавим 3x към двете страни, получаваме общия вид Ax+By=C:
y+3x=10
Искаш ли друг пример? Виж това видео.
Искаш ли да упражниш различните видове самостоятелно? Виж това упражнение.
Искаш ли по-задълбочен преговор върху видовете линейни уравнения? Виж тези статии за преговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.