If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху уравнение по дадени точка от правата и ъглов коефициент

Преговори какво представлява уравнението във вид по дадени точка от правата и ъглов коефициент и как да го използваме за решаване на задачи.

Какво представлява уравнението на права по дадени точка от правата и ъглов коефициент?

Уравнението на права по дадени точка от правата и ъглов коефициент е специфичен вид линейно уравнение с две променливи:
yb=m(xa)
Когато едно уравнение е написано в този вид, m е ъгловият коефициент (наклонът) на правата, а (a;b) е точка, през която правата минава.
Този вид е получен от формулата на ъгловия коефициент (наклона).
Искаш ли да научиш повече за уравнението на права по дадени точка от правата и ъглов коефициент? Виж това видео.

Намиране на уравнение на права по дадени точка от правата и ъглов коефициент от елементите на графиката ѝ

Пример 1: Уравнение на права по дадени точка от правата и ъглов коефициент

Да предположим, че искаме да намерим уравнението на правата, която минава през (1;5) и чийто ъглов коефициент е 2. Просто ще заместим m=2, a=1 и b=5 в уравнението по дадени точка от правата и ъглов коефициент!
y5=2(x1)

Пример 2: Уравнение на права по дадени две точки

Да предположим, че искаме да намерим правата, която минава през точките (1;4) и (6;19). Първо използваме двете точки, за да намерим ъгловия коефициент (наклона):
Slope=19461 =155=3
Сега използваме една от точките, нека да вземем (1;4), и да напишем уравнението по дадени точка от правата и ъглов коефициент:
y4=3(x1)
Задача 1
Напиши уравнението по дадени точка от правата и ъглов коефициент за правата , която минава през точката (7;3) и чийто ъглов коефициент е 2.

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Намиране на елементи и графика на права от уравнение по дадени точка от правата и ъглов коефициент

Когато имаме уравнение на права по дадени точка и ъглов коефициент, можем бързо да намерим ъгловия коефициент на съответната права и точката, през която тя преминава. Това ни позволява също да я начертаем.
Разгледай уравнението y1=2(x3). Можем да кажем, че съответната права минава през точката (3;1) и има ъглов коефициент (наклон) 2. Сега можем да начертаем правата:
Задача 1
Какъв е ъгловият коефициент на правата y5=4(x8)?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
През коя точка минава правата?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.