If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 3: Линейни уравнения, линейни функции и техните графики

За този раздел

Тази тема обхваща:

  • Пресечни точки на линейни уравнения/функции
  • Наклон на линейни уравнения/функции
  • Видовете наклон-пресечна точка, точка-наклон и нормален вид
  • Чертане на линейни уравнения/функции
  • Писане на линейни уравнения/функции
  • Тълкуване на линейни уравнения/функции
  • Текстови задачи с линейни уравнения/функции

Учи

Провери разбирането си върху Линейни уравнения, линейни функции и техните графики с тези NaN въпроса.