If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение за ъглов коефициент (наклон)

Ъгловият коефициент (наклонът) на една права е мярка за нейната стръмнина. Математически ъгловият коефициент се изчислява чрез отношението на"издигането към изместването" (промяната в y разделена на промяната в x).

Какво е ъглов коефициент (наклон)?

Ъгловият коефициент е мярка за наклона на една права.
start text, Ъ, г, л, о, в, и, я, т, space, к, о, е, ф, и, ц, и, е, н, т, end text, equals, start fraction, start text, в, е, р, т, и, к, а, л, н, о, т, о, space, и, з, д, и, г, а, н, е, end text, divided by, start text, х, о, р, и, з, о, н, т, а, л, н, о, т, о, space, и, з, м, е, с, т, в, а, н, е, end text, end fraction, equals, start fraction, delta, y, divided by, delta, x, end fraction
Искаш ли по-задълбочено разяснение на ъгловия коефициент? Виж това видео.

Пример: Ъглов коефициент (наклон) от графика

Дадена ни е графиката на една права и от нас се иска да намерим ъгловия ѝ коефициент.
Оказва се, че правата минава през точките left parenthesis, 0, ;, 5, right parenthesis и left parenthesis, 4, ;, 2, right parenthesis.
start text, Ъ, г, л, о, в, и, я, т, space, к, о, е, ф, и, ц, и, е, н, т, end text, equals, start fraction, delta, y, divided by, delta, x, end fraction, equals, start fraction, 2, minus, 5, divided by, 4, minus, 0, end fraction, equals, start fraction, minus, 3, divided by, 4, end fraction
С други думи за всеки три единици, с които се придвижваме по правата вертикално надолу, се изместваме с четири единици хоризонтално надясно.
Искаш ли да научиш повече за намирането на ъглов коефициент (наклон) от графики? Виж това видео.

Пример: Ъглов коефициент (наклон) от две точки

Казано ни е, че определено линейно уравнение има следните две решения:
Решение: x, equals, 11, comma, 4, space, space, space, y, equals, 11, comma, 5
Решение: x, equals, 12, comma, 7, space, space, space, y, equals, 15, comma, 4
И от нас се иска да намерим ъгловия коефициент (наклона) на правата, която е представена с това уравнение.
Първото нещо, за което трябва да се сетим, е че всяко решение е точка от правата. Следователно всичко, което трябва да направим, е да намерим ъгловия коефициент на права, която преминава през точките left parenthesis, 11, comma, 4, ;, 11, comma, 5, right parenthesis и left parenthesis, 12, comma, 7, ;, 15, comma, 4, right parenthesis.
Ъгловият коефициент=ΔyΔx=15,411,512,711,4=3,91,3=3913=3\begin{aligned} \text{Ъгловият коефициент}=\dfrac{\Delta y}{\Delta x}&=\dfrac{15{,} 4-11{,} 5}{12{,} 7-11{,} 4}\\\\ &=\dfrac{3{,} 9}{1{,} 3}\\\\ &=\dfrac{39}{13}\\\\ &=3\end{aligned}
Ъгловият коефициент (наклонът) на правата е 3.
Искаш ли да научиш повече за намирането на ъглов коефициент (наклон) от две точки? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Какъв е ъгловият коефициент (наклонът) на правата по-долу?
Дай точен отговор.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение Ъглов коефициент (наклон) от графики и това упражнение Ъглов коефициент (наклон) от точки.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.