If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 3

Урок 7: Съставяне на уравнения по дадени ъглов коефициент и пресечна точка

Преговор на уравнения по дадени ъглов коефициент (наклон) и пресечна точка

Преглед на уравнения по дадени ъглов коефициент и пресечна точка и как да ги използваме за решаване на задачи.

Какво представлява уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка?

Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка е специфичен вид линейно уравнение с две променливи:
y=mx+b
Когато едно уравнение е написано в този вид, m е ъгловият коефициент (наклонът) на правата, а b е пресечната точка на правата с y.
Искаш ли да научиш повече за уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка? Виж това видео.

Намиране на уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от характеристики или от графика

Пример 1: Уравнение от ъглов коефициент (наклон) и пресечна точка

Да предположим, че искаме да намерим уравнението на правата, чийто ъглов коефициент (наклон) е 1 и пресечната точка с оста y е (0;5). Просто заместваме m=1 и b=5 в уравнението по дадени ъглов коефициент и пресечна точка!
y=1x+5

Пример 2: Уравнение на права по дадени две точки

Да предположим, че искаме да намерим правата, която минава през точките (0;4) и (3;1). Първо забелязваме, че (0;4) е пресечна точка на y. След това използваме двете точки, за да намерим ъгловия коефициент (наклона):
Slope=1(4)30 =33=1
Сега можем да напишем уравнението на правата по дадени ъглов коефициент и пресечна точка:
y=1x4
Задача 1
Напиши уравнението на правата, чийто ъглов коефициент (наклон) е 5 и пресечната точка с y е (0;7).
y=

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж тези упражнения:

Намиране на характеристики и построяване на графика от уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка

Когато имаме уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка, можем бързо да намерим ъгловия коефициент и пресечната точка с y на съответната права. Това ни позволява също да я начертаем.
Помисли например за уравнението y=2x+3. Бързо можем да кажем, че съответстващата права има ъглов коефициент (наклон) 2 и нейната пресечна точка с y е (0;3). Сега можем да начертаем правата:
Задача 1
Какъв е ъгловият коефициент (наклонът) на правата y=3x1?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Коя е пресечната точка на правата с оста y?
(0;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.