Основно съдържание
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок

За този урок

Тази тема покрива: - Събиране и изваждане на матрици - Умножение на матрици по скаларни матрици - Умножение на матрици - Представяне и решаване на линейни системи с матрици - Обратни матрици - Детерминанти на матрици - Матрици като трансформации - Приложения на матрици